Tehno‑ekonomska analiza primene toplotne pumpe (primer hotela „Vinski dvor“ u Hajdukovu)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Anđelković Radivoje Bjelaković Arpad Njerš

Apstrakt

Intenzivan razvoj potrošnje toplotne energije, nagli porast svetskih cena fosilnih goriva, kao i sam ekološki faktor, primorava nas da danas koristimo toplotnu energiju iz obnovljivih izvora. Jedan od trenutno najzastupljenijih tehničkih uređaja kojim se to ostvaruje je toplotna pumpa. Pojam toplotne pumpe pojavio se početkom ovog veka, dok je praktična primena zaživela tridesetih godina. Ona danas predstavlja najperspektivniji uređaj nekonvencionalnog grejanja, čiju primenu nalazimo u grejanju i klimatizaciji, adijabatnom sušenju, proizvodnji tople potrošne vode itd. U radu su predstavljena osnovna teoretska razmatranja vezana za godišnje toplotno opterećenje, troškove goriva, troškove ulaganja, vremena amortizacije. Takođe je prikazana ocena ekonomičnosti grejanja toplotnom pumpom urađena za hotel „Vinski dvor“ u Hajdukovu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ANĐELKOVIĆ, Aleksandar; BJELAKOVIĆ, Radivoje; NJERŠ, Arpad. Tehno‑ekonomska analiza primene toplotne pumpe (primer hotela „Vinski dvor“ u Hajdukovu). Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 159-167, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5830>. Datum pristupa: 28 sep. 2020
Sekcija
Toplotne pumpe sa različitim izvorima toplote

Reference

[1] Bjelaković, R., Primena toplotne pumpe u sistemima grejanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
[2] Njerš, A., Ocena ekonomičnosti grejanja hotela „Vinski dvor“, Hajdukovo, pomoću toplotne pumpe, diplomski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
2009.