Primena cevi od fiberglasa u sistemima daljinskog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragan Đurović Tom Roovers Dušan Danilović Dejan Ivezić

Apstrakt

Danas u svetu sve veću primenu imaju cevi od fiberglasa. Osnovni razlozi su njihova znatno manja težina, nisu korozivne, dug im je vek trajanja, brzo i jeftino se montiraju i nema troškova za njihovo održavanje. U radu su date osnovne karakteristike tih cevi za toplifikaciju i navedeni su primeri njihove primene u sistemima daljinskog grejanja. Cilj rada je da populariše njihovu primenu u našoj zemlji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐUROVIĆ, Dragan et al. Primena cevi od fiberglasa u sistemima daljinskog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 187-192, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5836>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Daljinsko grejanje, daljinski sistemi, nove mere racionalizacije