Optimizacija proizvodnje toplotne energije primenom novog nadzorno‑upravljačkog sistema u toplani “Voždovac“ u Beogradu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tatjana Nušić Dalibor Minić Petar Vasiljević

Apstrakt

U radu su predstavljena iskustva autora stečena u postupku modernizacije starog sistema, to jest projektovanja i implementacije novog nadzorno-upravljačkog sistema SIPROCS u sistemu daljinskog grejanja toplane „Voždovac“, instalisane snage 232 MW. Pored zamene starog nadzorno-upravljačkog sistema, čija je pouzdanost i efikasnost bila smanjena, implementacija novog distributivnog sistema SIPROCS imala je za cilj da se kroz viši nivo automatizacije ostvari efikasniji, pouzdaniji i lakše kontrolisani rad toplane. Nivo implementirane tehnologije u programabilnom kontroleru omogućio je da se rad toplane, odnosno temperatura vode na polazu magistrala može regulisati ili u skladu sa direktnim zahtevima Centra za energetsko planiranje i upravljanje „Beogradskih elektrana“, ili automatski rukovođena programabilnim kontrolerom u zavisnosti od spoljne temperature vazduha, ili pak prema konstantnom protoku vode u mreži.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NUŠIĆ, Tatjana; MINIĆ, Dalibor; VASILJEVIĆ, Petar. Optimizacija proizvodnje toplotne energije primenom novog nadzorno‑upravljačkog sistema u toplani “Voždovac“ u Beogradu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 202-210, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5838>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Daljinsko grejanje, daljinski sistemi, nove mere racionalizacije