Dijagnostika popuštanja konstrukcije vrelovodnog kotla snage 4 MW, rekonstrukcija i sanacija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branka Gaćeša

Apstrakt

Pri ispitivanju vodenim pritiskom od 9 bar došlo je do popuštanja zadnjeg danca vrelovodnog plameno‑dimnocevnog kotla snage 4 MW. Proizvođač je izvršio rekonstrukciju kotla koja je uspešno ispitana vodenim pritiskom, ali je ova nova konstrukcija u eksploataciji popustila posle samo pet meseci. Programom KOMIPS, koji koristi metodu konačnih elemenata (MKE), izvršene su dijagnostika ponašanja i popuštanja konstrukcije kotla u uslovima hladne probe i eksploatacije i analiza rekonstrukcije kotla i sanacije curenja na anker‑cevima. U radu je prikazano i poređenje rezultata proračuna zadnjeg danca kotla primenom standarda SRPS M.E2.035 i MKE.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GAĆEŠA, Branka. Dijagnostika popuštanja konstrukcije vrelovodnog kotla snage 4 MW, rekonstrukcija i sanacija. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 211-219, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5839>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Daljinsko grejanje, daljinski sistemi, nove mere racionalizacije

Reference

[1] Gaćeša, B., Termomehanička analiza ponašanja parnog kotla tipa MK‑1500VP numeričkim postupkom, Procesna tehnika, god. 17, broj 1, 2001, str. 128–130. 219
[2] Gaćeša, B., Uticaj geometrije parnog kotla na čvrstoću konstrukcije, zbornik radova pisanih za 32. kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, 2001, str. 128–134.
[3] Gaćeša, B., Analiza uticaja geometrije plamene cevi na ponašanje konstrukcije vrelovodnog kotla, zbornik radova pisanih za 37. kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, 2006, str. 103–108.
[4] *** SRPS M.E2.030, Kotlovska postrojenja: Proračun delova pod pritiskom – Opšti zahtevi 1995.
[5] *** SRPS M.E2.035, Kotlovska postrojenja: Proračun ravnih danaca, ploča i ukrućenja, 1995.
[6] Živković, M., T. Maneski, Termomehanički naponi cevovoda i posuda, SMEITS, Beograd, 2006.