Unapređenje uslova dnevnog osvetljenja u okviru zgrada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Jovanović

Apstrakt

Jedan od problema sa kojim se susrećemo u osmišljavanju arhitekture jesu nepovoljno (severno) orijentisani prostori zgrade. Poznato je da čovek ne oseća na isti način prostore koji su na južnoj i severnoj strani, štaviše uslovi dnevnog osvetljaja se u njima menjaju po sopstvenim obrascima u zavisnosti od doba dana ili godine. Razni dijagrami pokazuju različite nivoe dnevnog osvetljaja prostorija u zavisnosti od strane sveta na kojoj se nalaze otvori za dnevno osvetljenje. Cilj rada je definisati koje su adekvatne metode za unapređenje zgrada u vidu implementacije novih koncepata i sistema koji bi bili energetski prihvatljivi i korisni i koji bi uticali na sveopštu bolju performansu zgrade. Na kraju, analizirana je mogućnost osvetljavanja severno orijentisanih fasada zgrade. Zaključak do koga se došlo ukazuje na to da je korisno integrisati razne sisteme koji bi omogućili unapređenje uslova dnevnog osvetljenja u okviru severno orijentisanih prostorija zgrada. U radu je postavljena pomenuta teza i prikazan praktičan primer zgrade na kome se pokazalo kako treba tretirati raznolike forme u arhitekturi da bi se postiglo unapređenje postojećih objekata.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVANOVIĆ, Aleksandar. Unapređenje uslova dnevnog osvetljenja u okviru zgrada. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 230-235, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5842>. Datum pristupa: 28 sep. 2020
Sekcija
Sistemi KGH i uslovi unutrašnje sredine

Reference

[1] Baker, N., We are all outdoor animals, University of Cambridge, www.the daylightsite.com, 2009.
[2] Philips, D., Day and Light, Natural light in architecture, FCIBSE.
[3] Pucar, M., Bioklimatska arhitektura, zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi, IAUS, 2006.
[4] Rakočević, M., Dnevni osvetljaj u stambenim i javnim zgradama, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 1994.