Eksperimentalho proučavanje projektnih parametara KGH za operacionu salu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Orkun Baki Anil Murat Ercikti Moghtada Mobedi Baris Özerdem

Apstrakt

Sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije imaju važnu ulogu u opasnostima od infekcije u operacionim salama. Ispitivanja radi utvrđivanja efikasnosti projektovanih i izgrađenih sistema KGH obično se izvode u operacionoj sali kada se ona ne koristi. Međutim, parametri mereni za vreme njenog korišćenja daju realnije podatke o sterilnosti prostora. Rezultati ispitivanja procene se obično upoređuju sa merilima koja propisuju standardi i uputstva, mada deklarisana merila ne mogu obezbediti uslove koji su potrebni hirurškim timovima. U ovoj studiji, temperatura, relativna vlažnost i koncentracija čestica u jednoj operacionoj sali mereni su neprekidno tokom jedne nedelje, u petominutnim vremenskim intervalima. Osim toga, temperatura i relativna vlažnost vazduha dovođenog u operacionu salu takođe su merene u petnaestominutnim intervalima. Promene temperature i relativne vlažnosti u dovođenom vazduhu i u operacionoj sali i broj čestica u sali prikazani su dijagramima. Dobijeni rezultati su pokazali da postoje razlike između vrednosti projektnih parametara KGH preporučenih u različitim standardima i onih potrebnih hirurškom timu u praksi. Takođe je nađeno da prisustvo ljudi u operacionoj sali znatno povećava koncentraciju čestica u prostoru.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ANIL, Orkun Baki et al. Eksperimentalho proučavanje projektnih parametara KGH za operacionu salu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 236-247, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5843>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Sistemi KGH i uslovi unutrašnje sredine

Reference

[1] *** Deutsches Institut für Normung: DIN 1946/4 Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems in Hospitals, 1999.
[2] *** American Society of Heating, Refrigerating and Air‑Conditioning Engineers: HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, 2003.
[3] *** American Institute of Architects: Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2006.
[4] Melhado, M. A., J. L. M. Hensen, M. Loomans, L. Forejt, Review of Operating Room Ventilation Standards, 17th Int. Air‑conditioning and Ventilation Conference, Prague, 2006.
[5] *** Verein Deutsche Ingenieure: VDI 2657 Building Services in Hospitals, Heating, Ventilation and Air Conditioning 2007.
[6] *** Health Department of Western Australia Facilities & Assets Branch: Private Hospital Guideline Western Australia, 1998.
[7] *** Queensland Health Communicable Diseases Unit & Capital Works Branch: Building and Refurbishment: Infection Control Guidelines: Queensland Australia, 2002.
[8] Anil, O., M. Mobedi, B. Özerdem, HVAC design parameters of class I rooms in hospitals, 8. International HVAC+R Technology Symposium, Istanbul, 324– 333, 2008.
[9] Orkun, Anil, M. Mobedi, Barış Özerdem, HVAC design parameters of hygienic spaces in hospital, National HVAC and Plumbing Engineering Congress, TMMOB, Izmir, 2007.
[10] Chow, T. T., X. Y. Yang, Ventilation Performance in the Operating Theatre against Airborne Infection, Numerical Study on an Ultra‑clean System: J Hosp Infect, 138–147, 2005.
[11] Landrin, A., A. Bissery, G. Kac, Monitoring air sampling in operating theatres: can particle counting replace microbiological sampling?, J Hosp Infect, 27–29, 2005.
[12] Balaras, C. A., E. Dascalaki, A. Gaglia, HVAC and indoor thermal conditions in hospital operating rooms, Energy and Buildings 454–470, 2007.
[13] Dharan, S., D. Pittet, Environmental controls in operating theaters, J Hosp Infect, 79–84, 2002.