Aerodinamičke karakteristike elemenata za distri buciju vazduha u komercijalnim obj ektima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Erik Pavlovič Marko Čibej Nejc Božič Andraž Maček

Apstrakt

Aerodinamika elementa za distribuciju vazduha zavisi od strukturnih i geometrijskih svojstava elementa za dovod i odvod vazduha u prostor i van prostora. Najvažniji u zoni ugodnosti su brzina i temperatura vazduha, koji utiču na udobnost i kvalitet života u svakoj vrsti prostora. U ovom tekstu su analizirani uslovi rada takvog elementa za distribuciju vazduha pri različitim zapreminskim protocima vazduha, različitim temperaturama i različitim lokacijama. Rezultati poređenja osnovne analize, CFD analize i merenja u punoj veličini daju osnovne karakteristike brzine i temperature profila od ispuštanja vazduha iz difuzora nasuprot prostoru sa zonom ugodnosti. Algoritam zasnovan na eksponencijalnoj funkciji u punom opsegu pokazuje raspodelu brzine pod tavanicom, u centralnoj ravni između dva difuzora i u ravni duž zida. Istraživanja i analiza se obavljaju na predmetu nevrtložnog difuzora, ugrađenog u spušteni plafon u poslovnoj zgradi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PAVLOVIČ, Erik et al. Aerodinamičke karakteristike elemenata za distri buciju vazduha u komercijalnim obj ektima. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 259-265, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5846>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Sistemi KGH i uslovi unutrašnje sredine

Reference

[1] *** CR 1751 Prezračevanje za zgradbe – Konstrukcijski kriterij za notranje okolje; Ventilation for buildings – Design criteria for the indoor environment.
[2] *** ISO 5219 Air distribution and air diffusion – Laboratory aerodynamic testing and rating of air terminal devices.
[3] *** EN 12238 Prezračevanje stavb – Naprave za razvod zraka – Aerodinamično preskušanje in ocenitev aplikacij strujanja zraka; Ventilation for buildings. Air terminal devices. Aerodynamic testing and rating for mixed flow application.
[4] *** EN 12239 Prezračevanje stavb – Naprave za razvod zraka – Aerodinamično preskušanje in ocenitev zračnega strujanja zraka; Ventilation for buildings. Air terminal devices. Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications.
[5] *** prEN 15854 Ventilation for buildings – Air diffusion – Aerodynamic testing and rating for mixed flow application: non–isothermal procedure for a cold jet.