Termička funkcija tavana

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nenad Miloradović Mila Pucar

Apstrakt

Tavan je, sa termičkog aspekta, negrejani prostor koji odvaja korisni unutrašnji zagrejani prostor od krovne površine preko koje se vrši razmena toplote sa okolinom. Time se uviđa sličnost bioklimatskih principa gradnje negrejanog tavanskog prostora sa zgradama sa dvostrukim omotačem ili tipom objekata „kuća u kući“. Geometrijski oblik tavana, nagib krova i kvalitet ugrađene termoizolacije utiču na energetsku efikasnost objekta kao celine. Tradicionalna arhitektura, koja ima tavan kao negrejani prostor i kosi krov sa nadstrešnicama, energetski je efikasnija od zgrada sa ravnim krovom i u letnjem i u zimskom periodu. Osim toga, kosi krovovi sa približno južnom orijentacijom omogućuju integrisanu ugradnju prijemnika sunčeve energije, a postavljanje otvorenog ekspanzionog suda na tavanu omogućuje lakše održavanje instalacija za grejanje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILORADOVIĆ, Nenad; PUCAR, Mila. Termička funkcija tavana. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 266-271, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5847>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Sistemi KGH i uslovi unutrašnje sredine

Reference

[1] *** Dinarska brvnara, muzej „Staro selo“ Sirogojno, posebna izdanja, knjiga 2, Sirogojno, 1998, str. 145.
[2] Findrik, Ranko, Zlatiborska brvnara i muzej narodnog graditeljstva „Staro selo“ u Sirogojnu, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, 1987, str. 42.
[3] Živković, Branislav, Zoran Stajić, Mali termotehnički priručnik, SMEITS, Beograd, 2003, str. 93.
[4] Lukić, Mirjana, Solarna arhitektura, Naučna knjiga, Beograd, 1994, str. 38.
[5] Pucar, Mila, Bioklimatska arhitektura, posebna izdanja IAUS br. 45, Beograd, 2006.
[6] Todorović Branislav, Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1982.
[7] Todorović Branislav, Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 2005.
[8] Reknagel, Šprenger, Grejanje i klimatizacija, priručnik, Građevinska knjiga, Beograd, 1984.