Modeliranje distribucije vazduha u zatvorenim prostorijama korišćenjem uprošćenih modela

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Georgi Trombev Marko Serafimov Cvete Dimitrieska

Apstrakt

U mnogim slučajevima, za proračun karakterističnih parametara i veličina strujanja u zatvorenim prostorijama, sa dovoljnim stepenom tačnosti može se koristiti uprošćeni pristup, sa drastičnim pojednostvljenjem procedura proračuna. Normalno, ovakvim se uprošćenim pristupom dobijaju samo osnovne karakteristične veličine i pokazatelji, koji su ipak često, u jednostavnijim slučajevima, sasvim dovoljni za opisivanje i definisanje strujanja. U radu se na bazi uprošćenih modela navedenih u literaturi za nekoliko tipičnih slučajeva, razmatra modeliranje distribucije i strujanje vazduha u zatvorenim prostorijama, koje nije u koliziji sa sofisticiranijim pristupom korišćenjem tehnika CFD. Naprotiv, korišćenjem ovakvog uprošćenog pristupa, smanjuje se broj varijantnih rešenja, koja se zatim mogu razmatrati tehnikama CFD.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TROMBEV, Georgi; SERAFIMOV, Marko; DIMITRIESKA, Cvete. Modeliranje distribucije vazduha u zatvorenim prostorijama korišćenjem uprošćenih modela. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 340-347, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5858>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Klimatizacija i ventilacija - vazdušni sistemi

Reference

[1] Баркалов, Б. В., Е. Е. Карпис, Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях, Стройиздат, Москва, 1982.
[2] Гримитлин, М. И., Распределение воздуха в помещениях, Стройиздат, Москва, 1982.
[3] Шепелев, И. А., Аэродинамика воздушных потоков в помещенние, Стройиздат, Москва, 1978.
[4] Староверов, И. Г. и др., Справочник проектировщика – Внутренние санитарно технически устроиства, част II, Вентиляция и кондиционирование воздуха, Стройиздат, Москва, 1977.