Izrada kompjuterskog programa za izbor rešetki na bazi uprošćenih modela

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cvete Dimitrieska Georgi Trombev Marko Serafimov

Apstrakt

Na bazi uprošćenih modela, za definisanje karakterističnih parametara i veličina strujanja, korišćenjem VBA u Excelu, izrađen je kompjuterski program koji se može koristiti za izbor rešetki za vazdušne sisteme. U radu su navedeni principi, struktura programa, izlazni dokument, te testirane veličine upoređenjem sa kataloškim vrednostima – što je posebno interesantno za inženjere koji se bave problematikom strujanja vazduha u zatvorenim prostorijama.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DIMITRIESKA, Cvete; TROMBEV, Georgi; SERAFIMOV, Marko. Izrada kompjuterskog programa za izbor rešetki na bazi uprošćenih modela. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 348-355, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5859>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Klimatizacija i ventilacija - vazdušni sistemi

Reference

[1] Баркалов, Б. В., Е. Е. Карпис, Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях, Стройиздат, Москва, 1982.
[2] Гримитлин, М. И., Распределение воздуха в помещениях, Стройиздат, Москва, 1982.
[3] Шепелев, И. А., Аэродинамика воздушных потоков в помещенние, Стройиздат, Москва, 1978.
[4] Староверов, И. Г. и др., Справочник проектировщика – Внутренние санитарно технически устроиства, част II – Вентиляция и кондиционирование воздуха, Стройиздат, Москва, 1977.
[5] *** Katalozi firmi.