Precizno regulisanje protoka vazduha

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Samo Venko Erik Pavlovič Andraž Maček

Apstrakt

VAV (Variable Air Volume – elektronski regulatori protoka) jesu uređaji koji sve više postaju standardna oprema kanalskih sistema u zgradama sa prisilnom ventilacijom. Ovi uređaji pružaju optimalnu količinu vazduha potrebnu u bilo kom trenutku. Hidria je dugi niz godina zastupljena na tržištu sa svojim okruglim i pravougaonim VAV uređajima, koji su prepoznatljivi i dobro prihvaćeni. Početkom prošle godine donesena je odluka o radu na novoj generaciji pravougaonih VAV uređaja, gde je glavni zahtev smanjenje dužine u odnosu na postojeći, ista dužina za sve veličine, kao i veća tačnost regulacije protoka kao što je i zakonom predviđeno. Prva odluka u razvoju pravougaonih VAV regulatora bila je izbor metoda merenja protoka vazduha. Nakon toga donesena je odluka o neophodnim ispitivanjima u laboratoriji, kako bi se definisao optimalni merni element – merna blenda za generisanje razlike pritisaka (protok vazduha kroz regulator protoka računa se iz razlike pritisaka). Zatim je sledio set merenja iz koga je proisteklo optimalno rastojanje između regulacione žaluzine i merne blende. U drugom krugu merenja su urađena na svim veličinama regulatora, kako bi se utvrdile potrebne karakteristike neophodne za katalog i izborni program (totalni pad pritiska, buka). Hidria danas tržištu nudi jedan od najprecizniji pravougaonih VAV regulatora, kao rezultat timskog rada stručnjaka Instituta Hidria Klima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VENKO, Samo; PAVLOVIČ, Erik; MAČEK, Andraž. Precizno regulisanje protoka vazduha. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 356-365, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5860>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Klimatizacija i ventilacija - vazdušni sistemi