Potencijal za štednju energije u zgradama sa dvostrukom fasadom sa aktivnim adaptivnim korišćenjem tokom zime

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fang Wang Xiaosong Zhang Shuhong Li

Apstrakt

Ušteda energije ne može se ostvariti integrisanim upravljanjem zgradama sa dvostrukom fasadom koje su projektovane uz uvažavanje načela održivosti, naročito u području sa toplim letima i hladnim zimama u Kini. U sklopu istraživanja ponašanja stanara u vezi sa aktivnim adaptivnim korišćenjem i analize stvarne potrošnje energije u zgradi sa dvostrukom fasadom u Nankingu tokom zime, organizovane su dve serije eksperimenata kako bi bio utvrđen uticaj različitih aktivnih adaptivnih obrazaca na potrošnju energije i termičke karakteristike dvostruke fasade. Rezultati ukazuju na potencijal zgrada sa dvostrukim fasadama za uštedu energije tokom zime u područjima sa toplim letima i hladnim zimama, uz pravilno korišćenje otvora na unutrašnjoj fasadi i žaluzina/senila. Predlaže se jednostavno uputstvo za rad i određivanje odgovornog rukovaoca.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
WANG, Fang; ZHANG, Xiaosong; LI, Shuhong. Potencijal za štednju energije u zgradama sa dvostrukom fasadom sa aktivnim adaptivnim korišćenjem tokom zime. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 413-421, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5866>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Adaptivne zgrade - ka nultim energetskim zgradama

Reference

[1] Bakos, G. C. (2003), Electrical energy saving in a passive-solar-heated residence using a direct gain attached sunspace (Ušteda električne energije u stambenom objektu sa pasivnim solarnim grejanjem primenom zastakljenog prostora sa direktno dobijenom solarnom energijom), Energy and Buildings (Energetika i zgrade), 35(2), 147–51.
[2] Gratia, E., A. D. Herde (2007), Greenhouse effect in double-skin façade (Efekat staklene bašte u dvostrukoj fasadi), Energy and Buildings, 39, 199–211.
[3] Karjalainen, S. (2007), The characteristics of usable room temperature control (Karakteristike primenljive kontrole sobne temperature), VTT Publications, 662, 1–141.
[4] Poirazis, H. (2004), Double-skin facades for office buildings – Literature Review (Dvostruke fasade za poslovne zgrade – pregled literature), izveštaj EBD-R-04/3, Odeljenje za energetiku i projektovanje zgrada, Univerzitet Lund.
[5] Yu, Z., S. Wang i dr. (2007), Energy policy in public buildings – Challenges for China (Energetska politika u javnim zgradama – izazovi za Kinu), u: Proceedings of the Energy Sustainability Conference, 2007, Long Bič, Kalifornija, SAD, 27–30. juna 2007, str. 71–76.