Primena sistema trigeneracije i analiza prednosti u odnosu na konvencionalni sistem klimatizacije računskog centra

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Sretenović Branislav Živković

Apstrakt

Za jedan računski centar u Beogradu izvršeno je poređenje investicionih i eksploatacionih troškova za konvencionalni sistem klimatizacije takvih objekata i postrojenja za trigeneraciju (kombinovana proizvodnja električne energije i toplote za grejanje i hlađenje). Prema trenutnom odnosu cena osnovnih energenata u ovim sistemima (električne energije i prirodnog gasa), sistemi trigeneracije nisu isplativi korisnicima u Srbiji. Međutim, prema cenama energenata u okruženju, trigeneracija je ne samo energetski, nego i ekonomski isplativa i očekuje se njen veći prodor na tržište.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SRETENOVIĆ, Aleksandra; ŽIVKOVIĆ, Branislav. Primena sistema trigeneracije i analiza prednosti u odnosu na konvencionalni sistem klimatizacije računskog centra. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 445-454, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5869>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Provođenje toplote, kogeneracija, trigeneracija

Reference

[1] *** TIA – 942 Data Center Standards Overview, Telecommunications Industry Association Standards and Technology Department U.S.A http://www.tiaonline. org/standards.
[2] Todorović, B., Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 2005.
[3] http://www.energy.eu
[4] http://www.energy.eu/directives/l_05220040221en00500060.pdf
[5] Sretenović, A., Primena sistema trigeneracije i analiza prednosti u odnosu na konvencionalni sistem klimatizacije računarskog centra, diplomski rad, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
[6] Sun, Z., Experimental investigation of integrated refrigeration system (IRS) with gas engine, compression chiller and absorption chiller.
[7] Sun, Zhi Gao, Energy efficiency and economic feasibility of cogeneration system driven by an engine.
[8] Direktive Evropske unije: 2004/8/EC „On the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market“; 2002/91/EC „On the energy performance of buildings“; COM(2006) 105 final “Green paper – A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy”.