Modeli primjene i promovisanje sistema mikrokogeneracije u Republici Srpskoj

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zdravko N. Milovanović

Apstrakt

 Promovisanje visokoefikasne mikrokogeneracije na bazi potražnje korisne toplote, jedan je od prioriteta u Republici Srpskoj, s obzirom na potencijalne koristi od kogeneracije u pogledu uštede primarne energije, izbjegavanje gubitaka u mreži i smanjenja emisija (posebno gasova staklene bašte). Preduslov za stvaranje ispravnog političkog okvira predstavlja donošenje potrebne zakonske legislative u energetskom sektoru, koju je u većem dijelu BiH sa svojim entitetima i realizovala, čime su stvorene pretpostavke za liberalizaciju tržišta. Od posebnog značaja je da svaka zemlja usvoji u okviru svoje strategije razvoja energetskog sektora i realistične planove za razvoj i uvođenje mikrokogeneracije, koji bi obuhvatili analizu tehničkih performansi, analizu zahtjeva za zaštitom životne sredine, povezujuće standarde, postojeću zakonsku legislativu, primijenjeni razvoj u oblasti postrojenja za proizvodnju pojedinih vidova energije, kao i razvoj tržišta uz nadzor regulatornih komisija za električnu energiju, oblast obrazovanja i informisanja, medijske i druge prezentacije. Modulska isporuka mikrokogenerativnih postrojenja sa relativno kratkim rokovima isporuke, kompaktnost konstrukcije i relativno jednostavno priključenje na postojeće mreže električne i toplotne energije, omogućuje njihovu vrlo brzu i efikasnu integraciju u proces energetske proizvodnje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILOVANOVIĆ, Zdravko N.. Modeli primjene i promovisanje sistema mikrokogeneracije u Republici Srpskoj. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 465-473, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5872>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Provođenje toplote, kogeneracija, trigeneracija

Reference

[1] * * * Catalog of CHP Technologies to CHP Technologies – Introduction, U.S: Environmental Protection Agency Combined Heat and Power Partnership, Washington, DC, USA, 2008, pp. 1–14.
[2] * * * Nacrt odluke o visini premija i garantovanih otkupnih cijena električne energije proizvedene u kvalifikovanim elektranama i efikasnim kogeneracijskim postrojenjima, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Trebinje, 2008.
[3] * * * Deriving Optimal Promotion Strategies for Increases the Share of ES-E in a Dynamic European Electricity Market, Final Report of the Project Green X, Energy Economic Group (EEG), Austria, 2004.
[4] Milovanović, N. Z., Analiza mogućnosti i perspektive korišćenja kogeneracije i trigeneracije u Republici Srpskoj, projekat sufinansiran od Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, Mašinski fakultet, Banja Luka, 2009.
[5] * * * Energetski bilans Republike Srpske za 2009. godinu, Vlada Republike Srpske, 2009, 28 str.
[6] Duić, N., M. Lipošćak, T. Žilić, I. Raguzin, D. Lončar, H. Petrić, Ž. Bogdan, Kogeneracija u evropskom energetskom zakonodavstvu i modeli primjene na nacionalnom nivou, Termotehnika 29, br. 1–4, 2003, str. 65–105.
[7] * * * International Energy Outlook 2008, EIA, Washington, DC, USA, 2008, pp. 1–250.
[8] Milovanović, N. Z., I. Smajević, Thermo-Energy Potential of Bosnia and Herzegovina – Today and Projections for the Future, Academy of Sciences and Arts of BiH, Scientific Coolloquium „Decision Making Principles in Building of Electric Power Sources“, Sarajevo, March 27–28, 2008, 33 pages.
[9] Hadžiefendić, Š., A. Lekić, E. Kulić, Kogeneracija i alternativne tehnologije u proizvoidnji električne energije, Bosna-S Oil Services Company, Konzalting biro, Sarajevo, 2003, 212 str.