Energetska sertifikacija i izražavanje energetskih karakteristika objekata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Snežana Petrović

Apstrakt

Ovaj rad prikazuje postupak energetskog sertifikovanja objekata shodno evropskim standardima (EN), razvijenim od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN). Ova organizacija je ustanovila čitav niz standarda kako bi olakšala primenu Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (EBRD) i na taj način pomogla zemljama članicama EU da je primene i ostvare strogo postavljene ciljeve uštede u potrošnji energije i povoljnijeg uticaja na životnu sredinu smanjenjem emisije štetnih gasova. Standard EN 15217 propisuje način izražavanja energetskih karakteristika objekata potrebnih u procesu sertifikacije, kao i sadržaj i izgled energetskog sertifikata. Državama je ostavljena mogućnost (i obaveza) usvajanja nacionalnih standarda na ustanovljenom principu, iskazanom u standardima EN. Tako se kao indikatori energetske efikasnosti mogu koristiti neke od veličina – potrošnja primarne energije (za ceo objekat), emisija CO2, instalisane snage uređaja za KGH, karakteristike objekta i sl. Ove vrednosti (izračunate ili izmerene) porede se sa referentnim vrednostima i na osnovu njihovog odnosa određuje se mera (klasa) postignute energetske efikasnosti. U slučaju potrebe, predlažu se mere za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETROVIĆ, Snežana. Energetska sertifikacija i izražavanje energetskih karakteristika objekata. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 523-531, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5878>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Energetski efikasne zgrade i oprema za takve objekte

Reference

[1] ***: EN, Directiva 2002/91/EC evropskog parlamenta od 16. decembra 2002. o energetskim karakteristikama objekata, www.eur-lex.europa.eu.
[2] ***: Umbrella Dokument V7 (prCEN/TR 15615).
[3] ***: prCEN/TR 15615, 2006-08-16.
[4] Vilems, Volfgang, M., Karl Šild, Simon Dinter, Građevinska fizika (prevod), Beograd, 2006.
[5] *** Pravilnik o efikasnoj upotrebi energije u zgradama u Sloveniji (prevod), časopis KGH, 4/2008. i 1/2009.
[6] Petrović, S., Indikatori energetske sertifikacije objekata, zbornik radova za 38. kongres KGH, SMEITS, Beograd, 2007.