Objavljeno: 2019-11-04

Мodeli toplotne mreže i osnove objekta i primena u sistemima KGH

Velimir Stefanović, Slobodan Laković, Boban Nikolić, Mića Vukić

199-207

Ušteda energije korišćenjem pokrivača za bazene

Dragan Živković, D. Ninković

223-228

Dinamika toplotnih zahteva poljoprivrednog staklenika za različite vrste kultura

Atila Novoselac, Olivera Milićević, Ljiljana Marjanović

229-240