VLAHOVIĆ, Milica et al. Ispitivanje erozione otpornosti keramike za primenu u elektrotehnici. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 25-30, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5923>. Datum pristupa: 27 sep. 2020