Vlahović, M., Martinović, S., Stević, Z., Savić, A., & Volkov Husović, T. (2019). Ispitivanje erozione otpornosti keramike za primenu u elektrotehnici. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 25-30. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5923