Vlahović, M., Martinović, S., Stević, Z., Savić, A., & Volkov Husović, T. 2019 Dec 12. Ispitivanje erozione otpornosti keramike za primenu u elektrotehnici. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1