Vlahović, Milica, Sanja Martinović, Zoran Stević, Aleksandar Savić, & Tatjana Volkov Husović. " Ispitivanje erozione otpornosti keramike za primenu u elektrotehnici." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 25-30. Web. 27 Sep. 2020