Vlahović, Milica, Martinović, Sanja, Stević, Zoran, Savić, Aleksandar, I Volkov Husović, Tatjana. " Ispitivanje erozione otpornosti keramike za primenu u elektrotehnici" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (12 December 2019)