Savić, A., Stević, Z., Marinković, S., Vlahović, M., & Volkov Husović, T. (2019). Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata izrađenih od betona u vetroparku. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 15-24. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5924