Savić, A., Stević, Z., Marinković, S., Vlahović, M., & Volkov Husović, T. 2019 Dec 12. Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata izrađenih od betona u vetroparku. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1