Savić, Aleksandar, Zoran Stević, Sanja Marinković, Milica Vlahović, & Tatjana Volkov Husović. " Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata izrađenih od betona u vetroparku." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 15-24. Web. 28 Feb. 2021