Savić, Aleksandar, Stević, Zoran, Marinković, Sanja, Vlahović, Milica, I Volkov Husović, Tatjana. " Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata izrađenih od betona u vetroparku" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (12 December 2019)