Stolić, P., Milošević, D., & Stević, Z. (2019). Neki aspekti korišćenja novih elektronskih platformi u realizaciji sistema za primenu obnovljivih izvora električne energije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 37-42. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5926