Stolić, P., Milošević, D., & Stević, Z. 2019 Dec 12. Neki aspekti korišćenja novih elektronskih platformi u realizaciji sistema za primenu obnovljivih izvora električne energije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1