Stolić, Predrag, Danijela Milošević, & Zoran Stević. " Neki aspekti korišćenja novih elektronskih platformi u realizaciji sistema za primenu obnovljivih izvora električne energije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 37-42. Web. 27 Oct. 2020