Stolić, Predrag, Milošević, Danijela, I Stević, Zoran. " Neki aspekti korišćenja novih elektronskih platformi u realizaciji sistema za primenu obnovljivih izvora električne energije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (12 December 2019)