Alagić, Slađana, Snežana Tošić, Maja Nujkić, Snežana Milić, Aleksandra Papludis, & Zoran Stević. " Biomonitoring mangana u regionu Bora (istočna Srbija) na bazi sadržaja u uzorcima lišća, korenja i zemljišta divlje kupine." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 55-60. Web. 27 Oct. 2020