Alagić, Slađana, Tošić, Snežana, Nujkić, Maja, Milić, Snežana, Papludis, Aleksandra, I Stević, Zoran. " Biomonitoring mangana u regionu Bora (istočna Srbija) na bazi sadržaja u uzorcima lišća, korenja i zemljišta divlje kupine" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (12 December 2019)