IVANOVIĆ, Aleksandra; BOŽILOV, Aca; TASIĆ, Viša. Sezonske varijacije koncentracija i korelacija PM10 i SO2 u nekim urbano-industrijskim oblastima u Republici Srbiji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 119-128, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5936>. Datum pristupa: 05 aug. 2020