Ivanović, A., Božilov, A., & Tasić, V. (2019). Sezonske varijacije koncentracija i korelacija PM10 i SO2 u nekim urbano-industrijskim oblastima u Republici Srbiji. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 119-128. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5936