Ivanović, Aleksandra, Aca Božilov, & Viša Tasić. " Sezonske varijacije koncentracija i korelacija PM10 i SO2 u nekim urbano-industrijskim oblastima u Republici Srbiji." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 119-128. Web. 4 Aug. 2020