Ivanović, Aleksandra, Božilov, Aca, I Tasić, Viša. " Sezonske varijacije koncentracija i korelacija PM10 i SO2 u nekim urbano-industrijskim oblastima u Republici Srbiji" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (13 December 2019)