Dragović, N., Urošević, S., & Vuković, M. (2019). Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 157-163. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5942