Dragović, N., Urošević, S., & Vuković, M. 2019 Dec 16. Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1