Dragović, Njegoš, Snežana Urošević, & Milovan Vuković. " Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 157-163. Web. 16 Jan. 2021