Dragović, Njegoš, Urošević, Snežana, I Vuković, Milovan. " Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (16 December 2019)