Milenković, Dragan, Silvana Dimitrijević, Stevan Dimitrijević, & Zoran Stević. " Primena infracrvene termografije u reciklaži krunica bušećih garnitura." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 165-168. Web. 24 Oct. 2020