Milenković, Dragan, Dimitrijević, Silvana, Dimitrijević, Stevan, I Stević, Zoran. " Primena infracrvene termografije u reciklaži krunica bušećih garnitura" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (16 December 2019)