Stević, Z., Milešević, M., Stević, M., Dimitrijević, S., Dimitrijević, S., Ševaljević, ., & Lekovski, S. (2019). Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 169-172. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5944