Stević, Z., Milešević, M., Stević, M., Dimitrijević, S., Dimitrijević, S., Ševaljević, ., & Lekovski, S. 2019 Dec 16. Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1