Stević, Zoran, Miloš Milešević, Miša Stević, Stevan Dimitrijević, Silvana Dimitrijević, Žarko Ševaljević, & Sande Lekovski. " Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 169-172. Web. 27 Sep. 2020