Stević, Zoran, Milešević, Miloš, Stević, Miša, Dimitrijević, Stevan, Dimitrijević, Silvana, Ševaljević, Žarko, I Lekovski, Sande. " Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (16 December 2019)