Jovanović, I., Petrović, S., Stević, Z., Kržanović, D., & Milanović, D. (2019). Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 173-176. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5945