Jovanović, I., Petrović, S., Stević, Z., Kržanović, D., & Milanović, D. 2019 Dec 16. Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1