Jovanović, Ivana, Sanja Petrović, Zoran Stević, Daniel Kržanović, & Dragan Milanović. " Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 173-176. Web. 27 Sep. 2020