Jovanović, Ivana, Petrović, Sanja, Stević, Zoran, Kržanović, Daniel, I Milanović, Dragan. " Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (16 December 2019)