Klarić, I., Rajšl, I., & Tomšič, . (2019). Usporedba troškova različitih modela tehnološke podrške povećanoj penetraciji obnovljivih izvora energije na slučaju republike Hrvatske u programskom alatu Plexos. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 177-183. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5946